Smo eno najstarejših družinskih pečarskih podjetij v Sloveniji, saj se s pečarstvom ukvarjamo že devet zaporednih generacij.

V pečarstvu Košak nadaljujemo več kot stoletno tradicijo pečarstva Kosmač. Prvotna pečarska dejavnost v našem podjetju se je začela na območju Lukovice pri Domžalah, kasneje pa so se preselili na območje pod Šmarno goro (okolica Šmartna).

V Mengšu smo od leta 1894, ko je Franc st. Kosmač vodil pečarsko delavnico A. Gregorca, kjer se je za pečarja izučil tudi njegov sin Franc ml. Kosmač. Leta 1935 je Franc ml. Kosmač začel s proizvodnjo pečnic za krušne peči in kamine v lastni delavnici.

V pečarstvu Kosmač se je za poklic pečarja izučilo več kot sto vajencev. Eden izmed njih je bil tudi Franc Košak, ki se je kasneje poročil s Kosmačevo hčerko Kristino in prevzel vodenje pečarije.

Leta 1948 so Kosmačevo pečarijo nacionalizirali. Pečarska delavnica v državni lasti pa je kmalu propadla. Takrat je bilo uničenih precej originalnih modelov za pečnice, ki so že takrat predstavljali etnografsko vrednost, pa tudi modeli pečnic, ki jih je oblikoval arhitekt Jože Plečnik, s katerim je Kosmač sodeloval. Uničen je bil tudi arhiv Franca Kosmača, v katerem je imel kronološke podatke o vseh šestih generacijah pečarstva Kosmač.

Leta 1953 je Franc Kosmač s svojim zetom Francem Košakom zgradil novo pečarsko delavnico na Kolodvorski cesti 15 (Mengeš), kjer se pečarstvo Košak nahaja še danes. Skupaj sta izdelovala pečnice do Kosmačeve smrti leta 1963. Pečarsko obrt je tedaj prevzel Franc Košak in pečarstvo Kosmač se od takrat imenuje pečarstvo Košak.

Sin Franci se je prav tako izučil pečarskih spretnosti, tako da je ob upokojitvi očeta l. 1987 prevzel domačo obrt in jo kot deveti rod pečarjev te rodbine vodi še danes.

Večstoletno tradicijo in izkušnje naših dedov nadgrajujemo s sodobno tehnologijo, znanjem in materiali v proizvodnji pečnic.

Največ proizvedenih pečnic prodamo na slovenskem trgu. Naše peči grejejo že veliko domov, stanovanj, počitniških hiš, planinskih koč in spominskih sob. V mnogih znanih slovenskih gostilnah pečejo in kuhajo dobrote za svoje goste v naših krušnih pečeh.

Seveda pa naše peči gorijo tudi po sosednjih državah oz. na celotnem področju EU. Krušna peč, ki smo jo naredili pri nas in je najbolj oddaljena, stoji pri slovenskem izseljencu v Avstraliji.

Proizvodnji program pečnic dopolnjujemo z izdelki in materiali domačih in tujih partnerjev, ki so povezani s pečarsko stroko.

Prizadevamo se ohraniti slovensko kulturno in etnografsko dediščino na področju lončenih peči. Pri tem so nam v pomoč znanja, mnenja in napotki priznanih slovenskih umetnostnih zgodovinarjev in kustosov (npr. dr. Emilijan Cevc). Sodelovali smo in še sodelujemo s priznanimi arhitekti in oblikovalci (Oskar Kogoj, Nada Kajfež Martelanc, Anton Benda, Karel Gregorc), umetniki (Dora Plestenjak, Miha Kač, Jelena De Belder).

Delavnica, ki jo je od 1894 vodil F. Kosmač starejši.
Franc Kosmač s svojimi sodelavci in hčerkama Stanko in Kristino (poročeno Košak) leta 1938.
Zadnjih pet generacij pečarstva Košak.
Na črno beli sliki mojster F. Kosmač st. (6. generacija), vajenec F. Kosmač ml. (7. generacija).
Ob krušni peči sedijo: Kristina in Franc (8. generacija),
Zvonka in Franci (9.generacija).
Na kaminu sedijo: Leon, Erik, Dominik (10. generacija).