Projekt OBRT(NA) ARHITEKTURA je plod sodelovanja med arhitektom, Ministrstvom za kulturo in našim pečarskim podjetjem. Gre za raziskovalno-izvedbeni projekt, katerega cilj je združevanje obrtniškega znanja in inovativnih pristopov oblikovanja za potrebe sodobnega uporabnika. Skozi intenziven proces izdelave, posvetovanja in preizkušanja, so nastali prototipi grelnih teles, ki iščejo nove možnosti uporabe pečarskih izdelkov – pečnic.

Eno izmed poglavitnih izhodišč za oblikovanje sodobnega grelenga telesa je bilo, kako lahko določene prostorske ali tehnične omejitve zaobide in postane lahek, prenosljiv in v prostoru prilagodljiv grelni element, ki pa še vedno ohranja sposobnost toplotne akumulacije in ima v sebi sledi ročne izdelave. Izdelana grelna telesa predstavljajo možne alternativne rešitve, kot protiutež konvencionalnim ogrevalnim elementom in sistemom, ki jih trg danes ponuja – npr. kamini, lončene peči, sistemi talnega gretja, toplotni sevalniki idr. Ti so mnogokrat neoblikovane naprave z industrijskim značajem, ki so v interier zgolj postavljene, niso pa vanj premišljeno vdelane. Izhodiščni gradniki – pečnice – imajo različne karakteristike in oblike. Vse so izdelane ročno z dolgotrajnim in specializiranim postopkom, od izkopa gline iz lokalnega glinokopa, do končnega oblikovanjega polprodukta, namenjenega vgradnji.

Več o projektu na: https://www.obrtna-arhitektura.si/

Projekt OBRT(NA) ARHITEKTURA.
Foto in vizualizacije: Dominik Košak