Pečarstvo Košak je družinsko pečarsko podjetje z več kot stoletno tradicijo. Izkušnje naših prenikov nadgrajujemo s sodobnimi pristopi, tehnologijo, znanjem in materiali v proizvodnji pečnic in drugih pečarskih materialov.

Največ proizvedenih pečnic prodamo na slovenskem trgu. Naše peči grejejo že veliko domov, stanovanj, počitniških hišic, planinskih koč inspominskih sob. V mnogih znanih slovenskih gostilnah pečejo in kuhajo dobrote za svoje goste v naših krušnih pečeh.

Seveda pa naše peči gorijo tudi po sosednjih državah oz. na celotnem področju EU. Krušna peč, ki smo jo naredili pri nas in je najbolj oddaljena, stoji pri slovenskem izseljencu v Avstraliji. Proizvodnji program pečnic dopolnjujemo z izdelki domačih in tujih partnerjev, ki so povezani s pečarsko stroko.

Oblikovanje uporabnih izdelkov in interierja je disciplina, ki združuje vrsto praks, ki so pravzaprav med seboj nerazdružljive (arhitektura, oblikovanje, obrt oz. proizvodnja). Interier se po večini obravnava s prvinami, ki gradijo prostorsko vzdušje, in sicer z razmerji, svetlobo, teksturo, materiali idr. To so osnovni elementi, ki se neposredno dotikajo človeka in so vtkane v njegovo podzavest. Sodobne teorije in raziskave v kognitivni znanosti poudarjajo, da je kognicija utelešena. To pomeni da percepcija, telesna aktivnost in emocije pomembno prispevajo k višjim kognitivnim procesom. Do prihoda industrializacije, je bila obrt tesno povezana z lokalnim znanjem, materiali, načinom življenja in ljudmi.

Interieri bivalnih in delovnih prostorov že od nekdaj zrcalijo tehnološko razvitost, družbene vrednote in njeno kulturo. Uporabni izdelki ne odsevajo samo vpliva okolja in teženj, zaradi katerih pravzaprav nastajajo, ampak tudi sami vplivajo na okolje in družbo. Uporabni predmeti integralno oblikujejo človekovo življenjsko in delovno okolje, saj so le ti podaljšek telesa in uma.

V podjetju se zato trudimo ohranjati in posodobljati slovensko kulturno in etnografsko dediščino na področju lončenih peči. Pri tem so nam v pomoč znanja, mnenja in napotki priznanih slovenskih umetnostnih zgodovinarjev in kustosov (dr. Emilijan Cevc). Sodelovali smo in še sodelujemo s priznanimi arhitekti in oblikovalci (Oskar Kogoj, Nada Kajfež Martelanc, Anton Benda, Karel Gregorc) ter umetniki (Dora Plestenjak, Miha Kač, Jelena De Belder).

Proces izdelave pečnice.
Foto: arhiv Pečarstva Košak